سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
برای تو مینوسیم...

برای تو می‌نویسم...برای تو که حاضر نیستی چادرت را با لذت ظاهریِ خوش تیپ شدن، با لذت دیده شدن و
با لذت پوشیدن لباس‌های تنگ و کوتاه و رنگارنگ عوض کنی
برای تو می‌نویسم...برای تو که چادرت را به شایستگی در تن خود حفظ می‌کنی و حرمت چادر را در جامعه با شلخته پوشیدن
و رها کردن آن نمی‌شکنی
 
برای تو می‌نویسم...برای تو که از عمق جان باور داری که شهدا سرخی خونشان را به سیاهی چادر تو امانت داده اند
و تو باید امانتدار خوبی باشی
.
منبع متن: خاکریز های یک چادری..:..طراح: کیان ایرانی
.
عکس در اندازه اصلی ...اینجا...
.
پلاک اسمانی

 


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 93/11/29ساعــت 8:32 عصر تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها:حجاب، من حجاب را دوست دارم، چادر، چادری
آسمانی ها...

شب که شد ، همه که خوابیدند
آسمان یواشکی به پایین آمد تا ذره ای خاک تبرک کند و ببرد
آخر میدانی ؟
خاکش ...
جنس ِ خاک اینجا فرق دارد ؛
خاکِ اینجا از جنسِ شهادت است ...
مرد ِ خاکی ِ من

.

متن:گل نرگس.:.طراح: کیان ایرانی
.
طرح در سایز اصلی ...کلیک کنید...

.
پلاک آسمانی


+ نوشته شـــده در دوشنبه 93/11/13ساعــت 5:38 عصر تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها:شهید، شهدا، آسمان
سوره سرخ

سوره سرخ
گمانم قرآن هم ، تو را شناخته بود ،
سوره ی سرخی نشانت داد
که رد ِ پایت در آن راه ِ سرخ
خونین شد... 

متن:.گل نرگس:. طراح: کیان ایرانی
.
پلاک اسمانی 


+ نوشته شـــده در پنج شنبه 93/11/9ساعــت 10:15 عصر تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها:شهید، شهادت
محمد رسول الله...

محمد رسول الله...
.
I Love mohammad
.
پلاک آسمانی

.
طراح:کیان ایرانی
.
طرح در سایز اصلی...کلیک کنید... 


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 93/11/1ساعــت 4:40 عصر تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها:پیامبر را دوست دارم، پوستر پیامبر، محمد ص