سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
غدیر...

گفت پیغمبر(ص) که بعد از من على (ع)

رهبر خلق و امام است و ولى

پس بخوانید اى قدح نوشان خم

آیه الیوم اکملت لکم . . .غدیر+ نوشته شـــده در یکشنبه 93/7/20ساعــت 12:40 عصر تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها:غدیر