سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خدای من ...

یوسف می دانست که تمام درها بسته اند ؛

اما بخاطر خدا و تنها به امید او ،

به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد ...


اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند

 

ull

 

تو هم بخاطر خدا و با اعتماد به او ، به سوی درهای بسته بدو ،

چون :

خــدای تــو و یوســف یکـیــسـت ...


+ نوشته شـــده در شنبه 92/11/26ساعــت 9:34 عصر تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها: