سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پاس بداریم....

پاس بداریم ریه های شیمیایی و نفسهای به شماره افتاده.

DFG

 پاس بداریم چشمهایی که به دنیا بسته شد و به بهشت باز

جور وا جور

پاس بداریم نخاعهایی که قطع شدند تا بایستیم.

جور وا جور

پاس بداریم جانبازانی که نمی توانند بخوابند تا بخوابیم.

جور وا جور

و حرمت  خون شهدا رو نگه داریم(آمین)

جور وا جور

جور وا جور

 اینا رو که گفتم مخاطبش اول خودمم، امیدوارم اون دنیا جلومو گرفتن بتونم جوابشون رو بدم!!!!


+ نوشته شـــده در دوشنبه 92/12/12ساعــت 8:29 عصر تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها: