سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دلتنگی...

جور وا جور

ز دلـــــم
تا لب ایوان شمــــا
راهـی نیست...
فقط چند قدم دلتنگــــــی...
مقداری لیـــــاقت...
همیـــــن...گل تقدیم شما


+ نوشته شـــده در چهارشنبه 93/1/27ساعــت 9:52 عصر تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها: