سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نیایش های بعضی ادم ها ...

جور وا جور

نیایشِ بعضی از ما آدم ها با خدا؛

و درخواست از او برای حضور در زندگیمان؛

مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند؛

و فرار می کنند ...+ نوشته شـــده در پنج شنبه 93/2/4ساعــت 4:18 عصر تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها: