سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
وداع شهید حاج مهدی کازرونی با همسر و فرزندانش

جور وا جور

جور وا جور

جور وا جور

از اینکه کسی از تو تعریف میکند..

شکمش از زن باردار پا به ماه بزرگتر است!

جیبش از بانک سر چهارراه پر پولتر!

خانه اش جان میدهد برای کاخی در پایتخت!

ماشینش معلوم نیست چند در دارد!

و جالبست که میگوید از

گرسنگی هایتان!

ساده زیست بودنتان!

سنگر کوچکتان!

و افتادگیتان!

کدام را باور کنیم؟

شهدا شرمنده ایم!!!

 

 


+ نوشته شـــده در شنبه 93/2/20ساعــت 11:10 عصر تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها: