سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شهید سید علی دوامی

شهادت دریست گران بها که پیامبران وارث آن وخدا خونبهای آن است

قسمتی از وصیت نامه شهید سید علی دوامی

http://jorvaaajor.parsiblog.com

کیان ایرانی

 


+ نوشته شـــده در یکشنبه 93/5/26ساعــت 12:43 صبح تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها:شهدا