سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تصویر حرمت...

تصویر ِ حرمت به دلم
جرات پرواز داد
اشتیاق ِحرمت به دلم
قول ِ اجابت باز داد
.
بخـــداکه
.
در تک تک لحظات ِ زیارت
حبس شدند ثانیه ها
بی توجه به محالات
در هنجره ی ساعت ها
.
http://jorvaaajor.parsiblog.com
.
متن از هم رنگ خیال


+ نوشته شـــده در یکشنبه 93/6/23ساعــت 6:50 عصر تــوسط "کیان ایرانی* | نظر برچسب ها:حرم